Rusza projekt Rouen Normandy Autonomous Lab – transport indywidualny z wykorzystaniem autonomicznych samochodów elektrycznych dostępnych masowo. Pisaliśmy już na ten temat, ale dziś zamieszczamy oficjalną informację prasową, by jeszcze bardziej przybliżyć Wam to zagadnienie.

Europejska premiera: metropolia Rouen Normandie, region Normandii, Grupa Transdev, Grupa Renault, Grupa Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) i Grupa Matmut zainaugurowały projekt Rouen Normandy Autonomous Lab – usługę transportu indywidualnego na żądanie („mobility-on-demand”) na drogach publicznych z wykorzystaniem autonomicznych samochodów elektrycznych dostępnych dla szerokich rzesz użytkowników.

Projekt pod nazwą Rouen Normandy Autonomous Lab został uruchomiony na początku października br. Jest toeksperymentalny etap pierwszej w Europie usługi transportu na żądanie na drogach publicznych z wykorzystaniem autonomicznych samochodów elektrycznych.

Partnerami1 projektu są: Metropolia Rouen Normandie, Region Normandii, Grupa Transdev, Grupa Renault, Grupa Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) i Grupa Matmut.

Oficjalna inauguracja europejskiej premiery i podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Metropolii Rouen Normandie w obecności Frédérica Sancheza – przewodniczącego Metropolii Rouen Normandie, Hervé Morina – przewodniczącego Regionu Normandie, Thierry Malleta – prezesa Grupy Transdev, Florence Mas – dyrektorki regionalnej Grupy CDC na Normandię, Philippe’a Burosa – dyrektora handlowego Grupy Renault na Francję i Nicolasa Gomarta – dyrektora generalnego Grupy Matmut.

Łączny koszt realizacji programu Rouen Normandy Autonomous Lab wyniesie 11 milionów euro. Eksperyment jest jednym z terytorialnych projektów demonstracyjnych „Smart City” promowanych przez Grupę CDC.

Rouen Normandie – europejska stolica autonomicznego transportu

Dla mieszkańców Rouen zostanie uruchomiona w najbliższym czasie usługa transportu indywidualnego na żądanie z wykorzystaniem autonomicznych samochodów z napędem elektrycznym. Będzie to pierwsza tego rodzaju usługa w Europie.

Flota autonomicznych pojazdów wykorzystanych w projekcie będzie początkowo składała się z 4 elektrycznych Renault ZOE wyposażonych w technologie Renault i technologie firmy Transdev (opracowane we współpracy z Delphi, Esigelec i innymi firmami z regionu Normandii), do których docelowo dołączy wahadłowy pojazd wyposażony w technologie Transdev. Samochody będą obsługiwały 3 trasy o łącznej długości 10 km, usytuowane w obrębie Parku Technologicznego Madrillet (Saint-Etienne du Rouvray). Po zakończeniu fazy testów na wiosnę 2018 roku, usługa transportu indywidualnego na żądanie zostanie udostępniona mieszkańcom na 2 lata.

Przebiegająca po drogach publicznych i składająca się z 3 pętli z 17 przystankami trasa o długości 10 km.

 

 

 

Użytkownicy będą mogli przywoływać samochody na żądanie w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji na smartfona, z dowolnego z 17 przystanków rozmieszczonych na określonej trasie dziesięciu kilometrów.

Prosta w obsłudze i intuicyjna aplikacja cyfrowa dla klientów

Rozwój autonomicznych systemów transportowych wymaga najwyższych kompetencji w zakresie dispatchingu, zarządzania flotami pojazdów, telekomunikacji, czujników i oprogramowań na potrzeby jazdy autonomicznej, jak również w zakresie produkcji samych pojazdów autonomicznych. Transdev, Rouen Normandy Autonomous Lab pozwoli zaangażowanym w projekt stronom zgromadzić niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie konstruowania pojazdów autonomicznych i ich użytkowania na drogach publicznych. Projekt umożliwi w szczególności:
– sprawdzenie w praktyce działania systemu zarządzania flotą elektrycznych pojazdów autonomicznych na żądanie na drogach publicznych. W pierwszej fazie testy będą przeprowadzane z udziałem kierowców, którzy będą mogli w razie potrzeby przejąć kontrolę nad pojazdem. W drugiej fazie po sprawdzeniu prawidłowego działania zainstalowanych systemów i zlikwidowaniu ograniczeń prawnych, testy będą przeprowadzane bez udziału człowieka.
– udoskonalenie technologii komunikowania się pojazdów autonomicznych między sobą oraz między pojazdami a infrastrukturą, w szczególności z urządzeniami przydrożnymi.
– przetestowanie technologii zarządzania flotą pojazdów, w szczególności ich monitorowania w czasie rzeczywistym i utrzymania.
– prowadzenie systematycznych analiz i doskonalenie usługi z punktu widzenia użytkowników.

 

Projekt wielu partnerów

Program Rouen Normandy Automous Lab powstał z inicjatywy Grupy Transdev, jednego ze światowych liderów usług w dziedzinie mobilności. Projekt łączy wokół Metropolii Rouen Normandie szereg pierwszoplanowych partnerów i jest ważnym etapem w Europie w upowszechnianiu pojazdów autonomicznych na potrzeby bardziej zrównoważonych i inteligentnych systemów współużytkowania samochodów (carsharing).

Program jest wyrazem woli inwestowania wszystkich zaangażowanych stron w środki indywidualnego transportu przyszłości. Połączy know-how i właściwy dla każdej ze stron potencjał innowacyjności na potrzeby regionu, który jest prekursorem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Z punktu widzenia Metropolii i Regionu istotne jest zaproponowanie mieszkańcom nowej, innowacyjnej usługi, pierwszej tego rodzaju w Europie. Będzie to pierwszy etap w stworzeniu wiodącego klastera przemysłowego w zakresie indywidualnych środków transportu przyszłości. W przypadku Grupy CDC program znalazł konkretne przełożenie w postaci serii uruchomionych w listopadzie 2016 roku terytorialnych projektów demonstracyjnych „Smart City”, które wspomagają wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w terenie.

Transdev, który jest filią Grupy CDC wnosi do projektu bogate doświadczenie operatora w dziedzinie transportu publicznego (eksploatacja, zarządzanie flotami pojazdów, relacje z klientami) oraz transportu autonomicznego (dispatching, zarządzanie i sterowanie flotami pojazdów oraz inteligentne systemy pokładowe). Grupa Renault wnosi wiedzę i doświadczenie w zakresie samochodów elektrycznych, jazdy autonomicznej i technologii pojazdów z dostępem do internetu. Finansowanie projektu będzie pochodziło w 60% ze źródeł prywatnych i w 40% ze źródeł publicznych. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 11 milionów euro.

1 Głównymi partnerami projektu Rouen Normandy Autonomous Lab są: Metropolia Rouen Normandie, Region Normandii, Grupa CDC, Transdev, Grupa Renault i Grupa Matmut.

 

Partnerzy

Transdev od ponad 20 lat obsługuje sieć transportu miejskiego Astuce na rzecz Metropolii Rouen Normandie. Dysponuje flotą 310 pojazdów złożoną z pociągów metra i BHNS (szybkiego transportu autobusowego) TEOR z systemem optycznego naprowadzania. Dla firmy Transdev program „Rouen Normandy Automous Lab” jest ważnym etapem we wdrażaniu strategii, której celem jest osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie eksploatacji autonomicznych systemów transportowych. Grupa wykorzystuje swoje światowe doświadczenie operatora usług transportowych oraz wiedzę zdobytą w ramach prowadzonego dialogu z klientami w określaniu warunków funkcjonowania spersonalizowanego, autonomicznego, połączonego w sieci i elektrycznego systemu transportu miejskiego (P.A.C.E.).

Dla Grupy Renault, pioniera i europejskiego lidera sprzedaży samochodów z napędem w 100% elektrycznym, ten długofalowy program, który obejmuje testy w warunkach rzeczywistych z udziałem prawdziwych użytkowników i z wykorzystaniem samochodów elektrycznych jest ważnym etapem w realizacji strategii rozwijania usług transportu indywidualnego na żądanie. Ten doświadczalny etap umożliwi opracowanie właściwych rozwiązań, zrozumienie zachowań użytkowników oraz sposobów korzystania z tego typu usług i kierowania nimi. Program jest realizowany równolegle z programem samochodów z systemem jazdy autonomicznej „Mind off”. W system pod hasłem „EASY DRIVE” będą stopniowo wyposażane wszystkie modele Grupy. Program „Rouen Normandy Automous Lab” zmierza do opracowania technologii dla pojazdów autonomicznych przeznaczonych do świadczenia usług transportu indywidualnego.

Umowa o współpracy badawczo-rozwojowej podpisana w lutym 2017 roku między Aliansem Renault-Nissan a firmą Transdev nabiera konkretnych kształtów w Rouen. Współpraca pozwoli firmie Transdev skorzystać ze światowego doświadczenia Aliansu w dziedzinie samochodów elektrycznych połączonych ze światem poprzez wspólne opracowywanie autonomicznego systemu transportu. Transdev i Grupa Renault są również zaangażowane w projekt EVAPS (eko transport z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych w obszarze Paris-Saclay). Projekt ten wyceniony na 16 milionów euro został zainicjowany przez Renault i jest realizowany z wykorzystaniem obsługiwanego przez ADEME (Agencję ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Energetycznej) państwowego programu inwestycji przyszłościowych (PIA). Wykorzystuje doświadczenie Instytutu ds. Transformacji Energetycznej VEDECOM, Instytutu Badań nad Nowymi Technologiami SystemX oraz Uniwersytetu Paris-Saclay. Celem projektu jest rozwijanie usług inteligentnego transportu z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych na trasach podmiejskich w obrębie gminy Paris-Sarclay.

W ramach rozwoju „Smart City” Grupa CDC od 2016 roku wspiera szereg terytorialnych projektów demonstracyjnych. Prowadzone we współpracy partnerskiej z samorządami lokalnymi i prywatnymi podmiotami, wśród których znajdują się filie CDC, wielkie koncerny i startupy, działania mają na celu eksplorację i rozwój modeli ekonomicznych, nowych usług, przełomowych technologii, które pozwolą poszczególnym terytoriom wspólnie podejmować wyzwania techniczne w imię interesu ogólnego.

Renault podwoi produkcję modelu Zoe

Zaangażowanie Metropolii Rouen Normandie w projekt Rouen Normandy Autonomous Lab jest kontynuacją długiej tradycji innowacyjności w dziedzinie transportu miejskiego. Rouen jako jedno z pierwszych wprowadziło ponownie tramwaje na ulice i jako pierwsze we Francji wprowadziło sieć buspasów. Będąca pionierem w dziedzinie rozwoju elektrycznych środków transportu i technologii wspomagania prowadzenia, w szczególności systemu optycznego naprowadzania TEOR (2001), będącego pierwszym etapem na drodze do pojazdów autonomicznych, Metropolia Rouen Normandie angażuje się obecnie w rozwój pojazdów autonomicznych na swoim terenie i wzbogaca wachlarz działań na rzecz SmartCity. Ma ambicję stać się europejską stolicą transportu autonomicznego. Oznacza to nie tylko konieczność tworzenia nowych, wpisujących się w działania na rzecz transformacji energetycznej usług dla mieszkańców, ale również budowanie w samej metropolii i w całej Normandii na podstawie lokalnego ekosystemu całkowicie awangardowego przemysłowego klastera.

Ponadto program stanowi pierwszą fazę bardziej obszernego, regionalnego projektu „Normandia obszarem inteligentnego transportu dla wszystkich” „Normandie mobilité intelligente pour tous”, zgłoszonego do programu inwestycji przyszłościowych PIA3 29 września tego roku.

Region Normandii w ramach strategii wspierania działań na rzecz rozwoju gospodarczego i atrakcyjności Normandii, wspiera finansowo działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Program jest dźwignią rozwoju dla całej Normandii i czyni z niej wiodący region w zakresie transportu autonomicznego na drogach publicznych. Ma bogate doświadczenie działających na tym terenie instytucji badawczych, kompetencje małych i średnich przedsiębiorstw, know-how i wolę Transdev oraz Renault wyniesienia zaawansowanych technologii na poziom międzynarodowy. Projekt pochłonie z budżetu Regionu 1,350 mln euro, wpisując się zarazem w kontrakt „Métropole Région”. Stanowi on pierwszy etap programu PIA 3 „Terytorium innowacyjności” zgłoszonego przez Metropolię 29 września tego roku pod hasłem „Normandia obszarem inteligentnego transportu dla wszystkich”.

Udział Grupy Matmut w projekcie Rouen Normandy Autonomous Lab pozwoli dogłębnie przeanalizować wpływ samochodów autonomicznych na transport indywidualny przyszłości oraz związaną z tym kwestią odpowiedzialności podmiotów. Poza finansowym zaangażowaniem w projekt Grupa Matmut zamierza wnieść także swoje bogate doświadczenie w zakresie ubezpieczeń samochodowych, co jest trzonem jej działalności. Grupa Matmut, która historycznie umiejscowiona jest w Rouen wyraża zadowolenie z inicjatywy świadczącej o prężności podmiotów działających na jej terenie.

Grupa Caisse des Dépôts et Consignations (CDC):

Grupa Caisse des Dépôts i jej filie stanowią organizację pożytku publicznego. Grupa jest długofalowym inwestorem działającym w interesie ogólnym i na rzecz rozwoju ekonomicznego terytoriów. Ceniona ze względu na doświadczenie w zarządzaniu powierzanymi jej misjami, Grupa CDC koncentruje swoją działalność w czterech obszarach transformacji o strategicznym znaczeniu dla długofalowego rozwoju Francji i Departamentów oraz Terytoriów Zamorskich: w sferze terytorialnej, ekologii i energetyki oraz w sferze cyfrowej, demograficznej i społecznej.

Transdev:

Transdev jest jednym ze światowych liderów w zakresie usług transportowych. Podmiot ten, w którym 70% udziałów należy do Caisse des Dépôts, a 30% do Veolii doradza i towarzyszy samorządom lokalnym, od projektu wstępnego poprzez doradztwo inwestorskie aż po codzienną eksploatację sieci transportu publicznego. Grupa zatrudnia 83.000 pracowników w 19 krajach oraz eksploatuje 43.000 pojazdów i 22 sieci tramwajowe. W 2016 roku Grupa Transdev osiągnęła obrót w wysokości 6,7 miliarda euro.
www.transdev.com

Grupa Renault:

Będąca producentem samochodów od 1898 roku Grupa Renault jest firmą o światowym zasięgu. Jest obecna na rynkach 127 krajów. W 2016 roku sprzedała ponad 3,2 miliona pojazdów. Aktualnie zatrudnia ponad 120.000 pracowników, ma 36 zakładów produkcyjnych i 12.700 punktów sprzedaży rozmieszczonych na całym świecie. Chcąc stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie uzupełniających się markach (Renault, Dacia i Renault Samsung Motors), produkcji samochodów elektrycznych oraz aliansie z Nissanem. Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszającym wprowadzanie innowacji, a także budującym wizerunek i popularność marki.

Metropolia Rouen Normandie:

Metropolia Rouen Normandie liczy niemal 500.000 mieszkańców i obejmuje 71 gmin wokół miasta Rouen, które jest wspaniałym miastem-centrum. To obszar zatrudnienia, który dysponuje 650.000 miejsc pracy. Leży w północno-zachodniej Francji i jest największym skupiskiem demograficznym w Normandii oraz lokomotywa gospodarczą tego regionu. Odpowiedzialna za najważniejsze usługi publiczne (wodociągi, transport zbiorowy, itd.) stanowiące istotę jej racji bytu, Metropolia Rouen Normandie jest samorządem dbającym o utrzymywanie bliskich, codziennych relacji z otoczeniem, i wchodzącymi w jej skład solidarnymi gminami. Dzięki rozszerzonemu zakresowi kompetencji i uprawnień to samorząd, który jest siłą napędową w zakresie projektów o znaczeniu krajowym (np. duże infrastruktury), czy też pełniąc rolę inicjatora dla każdego terytorium regionalnego poprzez wdrażanie we współpracy z różnymi partnerami ambitnego i integrującego projektu rozwojowego na rzecz swojego terytorium i całej Normandii. W głównych obszarach rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej projekt Rouen Normandy Autonomous Lab ma za zadanie stawić czoła wyzwaniom związanym z transformacją ekologiczną i gospodarczą (dywersyfikacja, innowacyjność) dla stworzenia prawdziwej eko-metropolii sprzyjającej zwiększaniu zatrudnienia i jakości życia oraz uczynienie z Rouen jednego z najbardziej dynamicznych ośrodków miejskich we Francji. Metropolia Rouen Normandie jest samorządem o silnym oddziaływaniu na otoczenie.

Dysponuje szeregiem obiektów i instytucji (Panorama XXL, Historial Jeanne d’Arc, Zénith, Pałac Sportów – Kindarena, Unia Muzeów Metropolitalnych), jest organizatorem imprez (Normandie Impressionniste, Armada) o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto szczyci się bogatym dziedzictwem historycznym i przyrodniczym. Usytuowana między Sekwaną a kompleksami leśnymi jest wyjątkowym miejscem turystycznym.
www.metropole-rouen-normandie.fr

Grupa Matmut

Mająca w swym portfelu 3,2 miliona ubezpieczonych i obsługująca niemal 6,8 miliona polis ubezpieczeniowych (stan na 31 grudnia 2016 r.) Grupa Matmut jest jednym z czołowych graczy na francuskim rynku ubezpieczeniowym. Oferuje ona wszelkim podmiotom – prywatnym, profesjonalnym, przedsiębiorstwom i stowarzyszeniom – kompletną gamę produktów w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych (samochody, motocykle, łodzie, mieszkania, OC, zabezpieczenie rodziny, zdrowie, ochrona prawna i usługi assistance) oraz usług finansowych i oszczędnościowych (kredyty samochodowe, projekty, ubezpieczenia pożyczkobiorców, książeczki oszczędnościowe, ubezpieczenia na życie, itp.). Grupa zatrudnia aktualnie blisko 6.200 pracowników. W 2016 roku obroty Grupy wyniosły 2 miliardy euro. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Grupy Matmut można uzyskać pod adresem: matmut.fr

 

 

źródło: Renault Polska

Galeria

Dodaj komentarz

avatar
1024
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Subskrybuj  
Powiadom o